Rørinspeksjon & Kabelsøking

Ved hjelp av en aktiv sonde som sender ut radiosignaler, kan man inspisere rørene innvendig for å finne ut om et rør er skadet eller om rørtrasèen har andre feil/mangler

Man kan også bruke sonden til å finne ut hvor rørtrasèer går eller om et det er en stopp/ukjent kum et sted på trasèen.

For å finne ut disse tingene legger man sonden i røret, kobler på blåseutstyret og setter på svak luft slik at sonden vil stoppe hvis den møter på skader eller gjenstander som gjør at man ikke kan føre kabel igjennom røret.

For å finne ut hvor sonden går, eller hvor den har stoppet, går man over trasèen med et søkeverktøy, i våres tilfelle en Ridgid.
Sonden har også gjenger slik at den passer overens med stakefjører og man kan stake sonden bortover for å finne ut hvilken vei røret går.
Her ser man et DL40mm rør som har indre skader etter at noe tungt har ligger over og blitt klemt ned.
Her ser man et DL40mm rør som har indre skader etter at noe tungt har ligger over og blitt klemt ned.